Nhà thầu Cơ điện – Điện mặt trời

HỆ THỐNG 32.8KWP - YÊN KHÁNH

25/12/21

Chi tiết dự án

HỆ THỐNG 32.8KWP - TẠI TÒA NHÀ ĐA NĂNG UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

- Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh

- Thông tin thiết bị: 82 Tấm pin AE 400WP, inverter Fronius 27KWP