Nhà thầu Cơ điện – Điện mặt trời

HỆ THỐNG 135KWP- CTY PHÚC ĐẠT

30/12/20

Chi tiết dự án

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, công suất 135 kWp

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH chế biến lương thực và thương mại Phúc Đạt

- Thông tin thiết bị: Tấm pin AE 400Wp, Inverter Kaco 92KWp, Inverter Fronius 27KVA