Nhà thầu Cơ điện – Điện mặt trời

Hệ thống 39.6KWP- ĐỒNG NAI

01/11/22

Chi tiết dự án

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, tổng công suất 39.6KWP

- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi; địa chỉ: Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- Thông tin thiết bị

+ Hệ mái lớn 32.4KWP : 72 tấm pin AE 450WP, Inverter Tauro 100 ECO1003D

+ Hệ mái nhỏ 7.2KWP : 16 tấm pin AE 450WP, Inverter Luxpower LXP 5KMG