Nhà thầu Cơ điện – Điện mặt trời

HỆ THỐNG 1.24MWP - ĐÔNG ANH

19/04/24

Chi tiết dự án

DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

- Hệ thống ĐMT áp mái MOLEX, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 

- Công suất: 1.24Mwp

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Molex Việt Nam