Nhà thầu Cơ điện – Điện mặt trời

HỆ THỐNG 1,2MWP - ĐÔNG ANH

24/07/24

Chi tiết dự án

DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

- Hệ thống ĐMT áp mái HAL, KCN Thăng Long, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội

- Công suất: 1,2Mwp

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM